σκεπτικιστής

Μεταφράσεις

σκεπτικιστής

sceptical, sceptic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close