σκεπτικό

Μεταφράσεις

σκεπτικό

preamble (scepti'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
το επιχείρημα, η λογική μιας πράξης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close