σκεπτικός

Μεταφράσεις

σκεπτικός

pensif, sceptique

σκεπτικός

pensive, wistful

σκεπτικός

escéptico

σκεπτικός

scettico

σκεπτικός

cético

σκεπτικός

持怀疑态度

σκεπτικός

持懷疑態度

σκεπτικός

회의

σκεπτικός

skeptiska

σκεπτικός

กังขา
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close