σκετς

Μεταφράσεις

σκετς

(scets)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
σύντομο και αυτόνομο θεατρικό κομμάτι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close