σκηνή

Μεταφράσεις

σκηνή

scene, stage, tent, skenescène, tente, stadeمَرْحَلَة, مَشْهَدdějiště, fázescenePhase, Schauplatzescenario, etapa, escenatapahtumapaikka, vaihedio, scenapalcoscenico, scena場面, 段階무대, 현장fase, scènesceneetap, scenacena, palcoстадия, сцена, палаткаscenเวทีการแสดง, สถานที่เกิดเหตุsahnegiai đoạn, quang cảnh现场, 阶段הסצינהсцена現場 (sci'ni)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το μέρος του θεάτρου όπου παίζουν οι ηθοποιοί ανεβαίνω στη σκηνή
2. σύντομο απόσπασμα από έργο σκηνές από το έργο
3. έντονος διάλογος Μου έκανε σκηνή.
4. αντίσκηνο στήνω σκηνή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close