σκηνικά

Μεταφράσεις

σκηνικά

(scini'ka)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close