σκλάβος

Μεταφράσεις

σκλάβος

slave, thrallesclaveعَبْدotrokslaveSklaveesclavoorjarobschiavo奴隷노예slaafslaveniewolnikescravo, slaveрабslavทาสkölenô lệ奴隶 ('sklavos)
ουσιαστικό αρσενικό
ο άνθρωπος που δε ζει ελεύθερος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close