σκλήθρα

Μεταφράσεις

σκλήθρα

splinter, sliver

σκλήθρα

شَظِيَّة

σκλήθρα

tříska

σκλήθρα

splint

σκλήθρα

Splitter

σκλήθρα

astilla

σκλήθρα

lastu

σκλήθρα

écharde

σκλήθρα

krhotina

σκλήθρα

scheggia

σκλήθρα

破片

σκλήθρα

파편

σκλήθρα

splinter

σκλήθρα

splint

σκλήθρα

odłamek

σκλήθρα

lasca

σκλήθρα

щепка

σκλήθρα

sticka

σκλήθρα

เศษเล็กๆ ที่แตกออก

σκλήθρα

kıymık

σκλήθρα

mảnh vụn

σκλήθρα

裂片
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close