σκληραγωγημένος

(προωθήθηκε από σκληραγωγημένο)
Μεταφράσεις

σκληραγωγημένος

(skliraɣoʝi'menos) αρσενικό

σκληραγωγημένη

(skliraɣoʝi'meni) θηλυκό

σκληραγωγημένο

(skliraɣoʝi'meno) ουδέτερο
επίθετο
που αντέχει στις δυσκολίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close