σκληραγωγώ

Μεταφράσεις

σκληραγωγώ

(skliraɣo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εξασκώ κπ να αντέχει στις δυσκολίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close