σκολιός

Μεταφράσεις

σκολιός

crooked, tortuous, uneven
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close