σκονίζω

Μεταφράσεις

σκονίζω

(sko'nizo)
γεμίζω κπ ή κτ σκόνη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close