σκοπιά

Μεταφράσεις

σκοπιά

lookoutperspectiefمنظورperspectiveפרספקטיבהPerspektiveperspektivperspektivперспективаprospettiveperspectivaперспективаperspektywy (sko'pça)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η φύλαξη θέσης από στρατιώτη φυλάω κρατάω σκοπιά
2. μεταφορικά η οπτική γωνία από μια ορισμένη σκοπιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close