σκορβούτο

Μεταφράσεις

σκορβούτο

scurvy

σκορβούτο

цинга
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close