σκορπίζω

Μεταφράσεις

σκορπίζω

scatter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close