σκοτίζομαι

Μεταφράσεις

σκοτίζομαι

bother (sko'tizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
δε με νοιάζει, αδιαφορώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close