σκοτίζω

Μεταφράσεις

σκοτίζω

(sko'tizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ζαλίζω Με σκότισες με τα προβλήματά σου.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close