σκοτεινά

Μεταφράσεις

σκοτεινά

(skoti'na)
επίρρημα
στο σκοτάδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close