σκοτεινιασμένος

Μεταφράσεις

σκοτεινιασμένος

كَئِيب

σκοτεινιασμένος

šerý

σκοτεινιασμένος

skummel

σκοτεινιασμένος

bedrückt

σκοτεινιασμένος

gloomy

σκοτεινιασμένος

lúgubre

σκοτεινιασμένος

synkkä

σκοτεινιασμένος

sombre

σκοτεινιασμένος

tmuran

σκοτεινιασμένος

tenebroso

σκοτεινιασμένος

憂鬱な

σκοτεινιασμένος

우울한

σκοτεινιασμένος

mistroostig

σκοτεινιασμένος

dunkel

σκοτεινιασμένος

ponury

σκοτεινιασμένος

melancólico, sombrio

σκοτεινιασμένος

темный

σκοτεινιασμένος

dunkel

σκοτεινιασμένος

มืดมัว

σκοτεινιασμένος

kasvetli

σκοτεινιασμένος

u ám

σκοτεινιασμένος

令人沮丧的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close