σκουντάω

Μεταφράσεις

σκουντάω

(sku'ndao)

σκουντώ

(sku'ndo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σπρώχνω κπ με τον αγκώνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close