σκουντιά

Μεταφράσεις

σκουντιά

(sku'ndça)
ουσιαστικό θηλυκό
ξαφνικό σπρώξιμο δίνω σκουντιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close