σκουντώ

Μεταφράσεις

σκουντώ

nudge, prod, jostle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close