σκουραίνω

Μεταφράσεις

σκουραίνω

brown (sku'reno)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
γίνομαι πιο σκούρος Σκούρυνε το δέρμα σου.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close