σκουφί

Μεταφράσεις

σκουφί

(sku'fi)
ουσιαστικό ουδέτερο
σκούφος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close