σκούζω

Μεταφράσεις

σκούζω

hoot, shriekيَصْرُخُvřískathvinekreischenchillarkirkaistacriervrištatistrillare金切り声を出す비명을 지르다schreeuwenhylewrzasnąćgritarпронзительно кричатьgallskrikaหวีดร้องferyat etmekthét尖声叫喊 ('skuzo)
ρήμα άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
οικείο ουρλιάζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close