σκούπισμα

Μεταφράσεις

σκούπισμα

balayage ('skupizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να σκουπίζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close