σκούφος

Μεταφράσεις

σκούφος

cap ('skufos)
ουσιαστικό αρσενικό
κάλυμμα του κεφαλιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close