σκυφτός

(προωθήθηκε από σκυφτή)
Μεταφράσεις

σκυφτός

(sci'ftos) αρσενικό

σκυφτή

(sci'fti) θηλυκό

σκυφτό

bent over, bowed (sci'fto) ουδέτερο
επίθετο
σκυμμένος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close