σκωπτικός

Μεταφράσεις

σκωπτικός

caustic, sarcastic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close