σκόπιμα

Μεταφράσεις

σκόπιμα

intentionallyintentionnellement ('skopima)
επίρρημα
κάνω κτ σκόπιμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close