σκόρος

Μεταφράσεις

σκόρος

mothmite ('skoros)
ουσιαστικό αρσενικό
μικρό έντομο που καταστρέφει ρούχα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close