σκώμμα

Μεταφράσεις

σκώμμα

teasing, gibe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close