σμικρῶς

Μεταφράσεις

σμικρῶς

peu
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close