σμπαραλιάζω

Μεταφράσεις

σμπαραλιάζω

(zbara'ʎazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα) οικείο
συντρίβω σμπαραλιάζω το αυτοκίνητό μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close