σοβαρότητα

Μεταφράσεις

σοβαρότητα

seriousness, solemnityseriedadegravedadالجاذبيةzwaartekrachtgravité중력重力gravità重力тежесттаכבידה重力gravitace (sova'rotita)
ουσιαστικό θηλυκό
1. υπευθυνότητα Αυτό το παιδί μιλάει με τη σοβαρότητα ενήλικα.
2. κρισιμότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close