σοβατεπί

Μεταφράσεις

σοβατεπί

baseboard, skirting board

σοβατεπί

zócalo, rodapié

σοβατεπί

plinthe

σοβατεπί

плинтус

σοβατεπί

sıvadibi, süpürgelik

σοβατεπί

podlahová lišta

σοβατεπί

fodpanel

σοβατεπί

Fußleiste

σοβατεπί

jalkalista

σοβατεπί

kutna daska

σοβατεπί

battiscopa

σοβατεπί

幅木

σοβατεπί

굽도리널

σοβατεπί

plint

σοβατεπί

fotlist

σοβατεπί

listwa przypodłogowa

σοβατεπί

rodapé

σοβατεπί

sockellist

σοβατεπί

ขอบบัว

σοβατεπί

gỗ viền chân tường

σοβατεπί

踢脚板
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close