σοβχόζ

Μεταφράσεις

σοβχόζ

совхоз
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close