σοκολατάκι

Μεταφράσεις

σοκολατάκι

confecciónконфекцияconfectionconfection (sokola'taci)
ουσιαστικό ουδέτερο
σοκολάτα στο μέγεθος μπουκιάς ένα κουτί σοκολατάκια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close