σοκολατένιος

(προωθήθηκε από σοκολατένια)
Μεταφράσεις

σοκολατένιος

(sokola'teɲos) αρσενικό

σοκολατένια

(sokola'teɲa) θηλυκό

σοκολατένιο

chocolatechocolat (sokola'teɲo) ουδέτερο
επίθετο
από σοκολάτα σοκολατένιο αυγό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close