σοκολατί

Μεταφράσεις

σοκολατί


ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
το χρώμα της σοκολάτας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close