σοκολατούχος

(προωθήθηκε από σοκολατούχο)
Μεταφράσεις

σοκολατούχος

(sokola'tuxos) αρσενικό

σοκολατούχα

(sokola'tuxa) θηλυκό

σοκολατούχο

chocolatechocolaté (sokola'tuxo) ουδέτερο
επίθετο
που περιέχει σοκολάτα σοκολατούχο γάλα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close