σολφέζ

Μεταφράσεις

σολφέζ

solfeggio

σολφέζ

solfège
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close