σομφός

Μεταφράσεις

σομφός

spongy, texture
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close