σοσιαλιστικός

Μεταφράσεις

σοσιαλιστικός

socialist

σοσιαλιστικός

socialiste

σοσιαλιστικός

اشْتِرَاكِيّ

σοσιαλιστικός

socialistický

σοσιαλιστικός

socialistisk

σοσιαλιστικός

sozialistisch

σοσιαλιστικός

socialista

σοσιαλιστικός

sosialistinen

σοσιαλιστικός

socijalistički

σοσιαλιστικός

socialista

σοσιαλιστικός

社会主義の

σοσιαλιστικός

사회주의의

σοσιαλιστικός

socialistisch

σοσιαλιστικός

sosialistisk

σοσιαλιστικός

socjalistyczny

σοσιαλιστικός

socialista

σοσιαλιστικός

социалистический

σοσιαλιστικός

socialistisk

σοσιαλιστικός

ที่เป็นแบบสังคมนิยม

σοσιαλιστικός

sosyalist

σοσιαλιστικός

liên quan đến chủ nghĩa xã hội

σοσιαλιστικός

社会主义的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close