σουλούπι

Μεταφράσεις

σουλούπι

(su'lupi)
ουσιαστικό ουδέτερο
παρουσιαστικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close