σουξέ

Μεταφράσεις

σουξέ

hit (su'kse)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μεγάλη μουσική επιτυχία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close