σουπιέρα

Μεταφράσεις

σουπιέρα

tureensoupière (su'pçera)
ουσιαστικό θηλυκό
το σκεύος για τη σούπα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close