σουρωμένος

Μεταφράσεις

σουρωμένος

strained
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close