σουτ

Μεταφράσεις

σουτ

(sut)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αθλητισμός κλοτσιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close