σοφέρ

Μεταφράσεις

σοφέρ

chauffeur

σοφέρ

chauffeur

σοφέρ

šofér

σοφέρ

chauffør

σοφέρ

Fahrer

σοφέρ

chófer

σοφέρ

autonkuljettaja

σοφέρ

vozač

σοφέρ

autista

σοφέρ

おかかえ運転手

σοφέρ

운전 기사

σοφέρ

chauffeur

σοφέρ

sjåfør

σοφέρ

szofer

σοφέρ

chofer, motorista

σοφέρ

шофер

σοφέρ

chaufför

σοφέρ

คนขับรถ

σοφέρ

şoför

σοφέρ

tài xế

σοφέρ

司机
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close